ขบวนการอิงศาสนาอิสลาม

  • กลุ่มมาอูเต

    กลุ่มมาอูเต ปีที่ปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2562 ผู้นำ อับดุลลาห์ มาอูเต โอมาร์ไคยัม มาอูเต ขอบเขตปฏิบัติการ มินดาเนา แนวคิด ลัทธิอิสลามหัวรุนแรง การโจมตีเด่น เหตุปะทะในบูติก เดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.…

    Read More »
Back to top button