ขบวนการทางการเมือง

 • อิสรนิยม

  อิสรนิยม หรือ อิสรเสรีนิยม (อังกฤษ: libertarianism หรือ libertarism) เป็นปรัชญาและขบวนการทางการเมืองซึ่งยึดถือเสรีภาพเป็นหลักศูนย์กลาง นักอิสรนิยมแสวงเสรีภาพทางการเมืองและอัตตาณัติสูงสุด เน้นย้ำปัจเจกนิยม เสรีภาพในการเลือก และการรวมกันเป็นสมาคมโดยสมัครใจ นักอิสรนิยมมีความกังขาอำนาจหน้าที่ (authority) และอำนาจรัฐเหมือนกัน แต่มีทัศนะต่างกันในขอบเขตการคัดค้านระบบเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน อิสรนิยมหลายสำนักมีความเห็นต่างกันในเรื่องหน้าที่โดยชอบของรัฐและอำนาจของเอกชน โดยมักเรียกร้องให้จำกัดหรือยุบสถาบันทางสังคมแบบบีบบังคับ มีการแบ่งอิสรนิยมออกเป็นหมวดต่าง ๆ…

  Read More »
 • สังคมนิยม

  สังคมนิยม (อังกฤษ: Socialism) เป็นระบบสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะคือ สังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบร่วมมือ ตลอดจนทฤษฎีและขบวนการทางการเมืองซึ่งมุ่งสถาปนาระบบดังกล่าว “สังคมเป็นเจ้าของ” อาจหมายถึง การประกอบการสหกรณ์ การเป็นเจ้าของร่วม รัฐเป็นเจ้าของ พลเมืองเป็นเจ้าของความเสมอภาค พลเมืองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือที่กล่าวมารวมกัน มีความผันแปรของสังคมนิยมจำนวนมากและไม่มีนิยามใดครอบคลุมทั้งหมด ความผันแปรเหล่านี้แตกต่างกันในประเภทของการเป็นเจ้าของโดยสังคมที่ส่งเสริม ระดับที่พึ่งพาตลาดหรือการวางแผน วิธีการจัดระเบียบการจัดการภายในสถาบันการผลิต และบทบาทของรัฐในการสร้างสังคมนิยม ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมอาศัยลัทธิองค์การการผลิตเพื่อใช้…

  Read More »
 • Wiki

  นีโอนาซี

  ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด National Socialist Movement เดินขบวนไปทางทิศตะวันตกของ อาคารรัฐสภาสหรัฐ, วอชิงตัน ดีซี, ค.ศ. 2008 นีโอนาซี (อังกฤษ: Neo-Nazism) คือลัทธิที่เคลื่อนไหวหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อฟื้นคืนลัทธินาซี ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว…

  Read More »
 • คตินิยมแบบโบลิบาร์

  คตินิยมแบบโบลิบาร์ (สเปน: bolivarianismo) เป็นกระแสความคิดทางการเมืองซึ่งในทางทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากชีวิตและผลงานของซิมอน โบลิบาร์ ผู้นำการเคลื่อนไหวให้อเมริกาใต้ตอนบนเป็นเอกราชจากจักรวรรดิสเปน โดยเมื่อเวลาผ่านไป เขาได้กลายเป็นปูชนียบุคคลด้วยความนิยมไม่มากก็น้อยในประเทศโบลิบาร์ทั้งหก (โคลอมเบีย, โบลิเวีย, ปานามา, เปรู, เวเนซุเอลา และเอกวาดอร์) คตินิยมแบบโบลิบาร์ในฐานะอุดมการณ์ทางการเมืองได้รับการพัฒนาและส่งเสริมจากบรรดาพรรคการเมืองในลาตินอเมริกาที่ประกาศตัวว่าอยู่ฝ่ายซ้ายมาร์กซิสต์และรวมตัวกันในที่ประชุมเซาเปาลู โดยนำกระแสความรักปิตุภูมิฮิสแปนิกอเมริกา คตินิยมแบบสาธารณรัฐแนวมนุษยนิยมพลเมือง และสังคมนิยม มารวมกันเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมจากจักรวรรดินิยม ความเหลื่อมล้ำ…

  Read More »
Back to top button