กีฬาในโอลิมปิก

  • Wiki

    กีฬาในโอลิมปิก

    กีฬาในโอลิมปิก (อังกฤษ: Olympic Sports) คือกีฬาชนิดต่างๆที่บรรจุไว้ในกำหนดการโอลิมปิก (Olympic program) เพื่อแข่งขันกันในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุด เรียกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) กีฬาเหล่านี้มีสหพันธ์โลกหรือสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศของแต่ละกีฬาควบคุม สหพันธ์เหล่านี้เรียกเป็นทางการว่า สหพันธ์ระหว่างประเทศ (Internationales Federations) และขึ้นกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล โดยในตารางต่อจากนี้ ตัวจุด(•)จะหมายถึงว่าในปีนั้นๆกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาสาธิตในโอลิมปิก กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน…

    Read More »
Back to top button