กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 • Wiki

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 คำขวัญ กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนมหาวิทยาลัย (รอข้อมูล) ชนิดกีฬา 39 ชนิด พิธีเปิด (รอข้อมูล) พิธีปิด (รอข้อมูล) สนามกีฬาหลัก สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย…

  Read More »
 • Wiki

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ตราสัญลักษณ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46.jpg คำขวัญ กีฬาเพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชนิดกีฬา 36 ชนิด พิธีเปิด 11 มกราคม พ.ศ. 2562 พิธีปิด…

  Read More »
 • Wiki

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 คำขวัญ สายน้ำ แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวนมหาวิทยาลัย 111 สถาบัน ชนิดกีฬา 24 ชนิด พิธีเปิด 9 มกราคม พ.ศ.…

  Read More »
 • Wiki

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งแรก ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2513)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การแข่งขัน 2513 2515 2517-18 2518-19 2521 2521-22 2522…

  Read More »
 • Wiki

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สัตว์นำโชค “สุระ” และ “นารี”และสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ออกแบบโดยธานี เหมือนนุชโดยมีมีองค์ประกอบจากช่อดอกปีบทอง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผสมผสานกับเลข 44 ๔๔ ที่สามารถมองได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สื่อถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่…

  Read More »
Back to top button