กีฬาคนพิการ

  • Wiki

    กีฬาพาราลิมปิก

    กีฬาพาราลิมปิก องค์กร คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล ● คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติ ● สัญลักษณ์ ● กีฬา ● ผู้ร่วมแข่งขัน ● ตารางเหรียญรางวัล ● ผู้ได้รับเหรียญรางวัล ● พิธีการ ● การแข่งขัน พาราลิมปิกฤดูร้อนพาราลิมปิกฤดูหนาว กีฬาพาราลิมปิก (อังกฤษ: Paralympic Games) เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic…

    Read More »
Back to top button