กีฬาการแข่งความเร็ว

  • Wiki

    ทวิกีฬาฤดูหนาว

    ทวิกีฬา สมาพันธ์สูงสุด สหภาพไบแอธลอนนานาชาติ ลักษณะเฉพาะ ผู้เล่นในทีม ผู้เข้าแข่งขันเดี่ยวหรือทีมผลัด ผสม ใช่ อุปกรณ์ สกี, ไม้สกี, ปืนไรเฟิล กีฬาโอลิมปิก ค.ศ. 1924 (ทหารลาดตระเวน) ค.ศ. 1960 (อย่างเป็นทางการ) ไบแอธลอน…

    Read More »
Back to top button