กีฏวิทยา

 • Wiki

  แมลง

  แมลงช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 396–0Ma PreЄ Є O S D C P T J K Pg N ดีโวเนียนยุคปลาย-ปัจจุบัน การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของแมลงที่ประกอบด้วยส่วนหัว, ส่วนอก, ส่วนท้อง ลักษณะทั่วไปของแมลงคือมีลำตัวยาวหรือค่อนข้างยาว…

  Read More »
 • Wiki

  กีฏวิทยา

  ระวังสับสนกับ คีฏวิทยา กีฏวิทยา วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลง กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม – นิติเวชกีฏวิทยา  กีฏวิทยาอุตสาหกรรม – กีฏวิทยาการเกษตร ไรวิทยา – กีฏวิทยาการแพทย์ แมลงผสมเกษร – กีฏวิทยาการสัตวแพทย์ กล่องนี้: ดู คุย แก้ กีฏวิทยา (อังกฤษ: Entomology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มของแมลง…

  Read More »
 • Wiki

  เหา

  เหาช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: สมัยอีโอซีน–ปัจจุบัน PreЄ Є O S D C P T J K Pg N ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมี ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ…

  Read More »
Back to top button