กิมย้ง

  • เพ็กฮวยเกี่ยม

    เพ็กฮวยเกี้ยม (เทพบุตรงูทอง)   ผู้ประพันธ์ กิมย้ง ชื่อเรื่องต้นฉบับ 碧血劍 (Bì Xuě Jìan) ผู้แปล จำลอง พิศนาคะ, น.นพรัตน์ ฉบับอื่นๆ ไม่ทราบแน่ชัด ภาษา จีน ประเภท นิยายกำลังภายใน…

    Read More »
Back to top button