กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2564

 • Wiki

  คู่มือ กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2564 สังกัด สพฐ.

  คู่มือ สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ปี 2564 คู่มือ กำหนดการ สอบครูผู้ช่วย ปี 2564 สังกัด สพฐ. ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่…

  Read More »
 • Wiki

  สพฐ. กำหนดปฎิทินสรรหาบุคลากร ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ ประจำปี 2564

  สพฐ. กำหนดปฎิทินสรรหาบุคลากร ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ ประจำปี 2564 สพฐ. กำหนดปฎิทินสรรหาบุคลากร ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ ประจำปี 2564 สวัสดีค่ะ สำหรับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่าน วันนี้ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการสรรหา บุคลากร สังกัด…

  Read More »
 • Wiki

  คู่มือ หลักเกณฑ์ สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ปี 2564 ดาวน์โหลดฟรี

  คู่มือ-หลักเกณฑ์-สอบบรรจุ-ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)-ปี-2564 ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ปี 2564  ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชกาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว…

  Read More »
Back to top button