กำหนดการกู้ยืม กยศ. ปี2564 พร้อมเปิดระบบกู้ยืมแบบใหม่

  • Wiki

    กำหนดการกู้ยืม กยศ. ปี2564 พร้อมเปิดระบบกู้ยืมแบบใหม่

    กยศ. เปิดระบบการกู้ยืมแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564 หนุนสถานศึกษาเข้าเตรียมความพร้อม กยศ. เปิดระบบการกู้ยืมแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564 หนุนสถานศึกษาเข้าเตรียมความพร้อม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการกู้ยืมปีการศึกษา 2564 เตรียมพร้อมใช้งานระบบการจัดการการให้กู้ยืมแบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System :…

    Read More »
Back to top button