กำลังพลสำรองของไทย

 • Wiki

  ยุวชนทหาร

  บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก ยุวชนทหาร สัญลักษณ์ของยุวชนทหาร ประจำการ พ.ศ. 2477 – 2490 ประเทศ  ไทย ขึ้นกับ กรมยุวชนทหาร กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2481)กรมเตรียมการทหาร กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2484)…

  Read More »
 • Wiki

  นักศึกษาวิชาทหาร

  นักศึกษาวิชาทหาร เครื่องหมายราชการของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(หน่วยงานกำกับดูแลการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร) ประจำการ พ.ศ. 2491 (สถาปนากรมการรักษาดินแดน) ประเทศ  ไทย ขึ้นกับ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน คำขวัญ น.น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี ศ.ศึกษาดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ท.ทำความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ค่านิยมหลัก…

  Read More »
 • Wiki

  ค่ายฝึกเขาชนไก่

  สำหรับภาพยนตร์ ดูที่ เขาชนไก่ (ภาพยนตร์) เขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ค่ายฝึกเขาชนไก่ เป็นสถานที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบกไทย ตั้งอยู่ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี–เขื่อนศรีนครินทร์) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 150…

  Read More »
Back to top button