กาโปเอย์รา

  • Wiki

    กาโปเอย์รา

    วงกาโปเอย์รา *   มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก ประเทศ  บราซิล ภูมิภาค ** ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน สาขา ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ, ศิลปะการแสดง, แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล, ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล, งานช่างฝีมือดั้งเดิม เกณฑ์พิจารณา R.1, R.2, R.3, R.4, R.5…

    Read More »
Back to top button