กาหลิบ

  • Wiki

    อะบูบักร์

    สำหรับบุคคลอื่นที่มีชื่อเดียวกัน ดู อะบูบักร์ (ชื่อ) อะบูบักร์أَبُو بَكْرٍ อัศศิดดีกอะตีก เคาะลีฟะฮ์องค์แรกแห่งรัฐเคาะลีฟะฮ์รอชิดีน เคาะลีฟะฮ์ 8 มิถุนายน ค.ศ. 632 – 23 สิงหาคม ค.ศ. 634 เคาะลีฟะฮ์ ก่อตั้งตำแหน่ง ผู้สืบทอด…

    Read More »
Back to top button