การไร้สัญชาติ

  • Wiki

    โรฮีนจา

    โรฮีนจา ประชากรทั้งหมด 1,424,000–2,000,000 คน ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ  บังกลาเทศ 1,300,000+ (มีนาคม 2561)  พม่า (รัฐยะไข่) ~400,000 (พฤศจิกายน 2560)  ปากีสถาน 350,000 (ตุลาคม 2560)  ซาอุดีอาระเบีย 190,000…

    Read More »
Back to top button