การให้อาหารนก

  • Wiki

    หนอนนก

    หนอนนก เป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเมื่อโตเต็มวัย เมื่อเป็นหนอน การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Animalia ไฟลัม: Arthropoda ชั้น: Insecta อันดับ: Coleoptera วงศ์: Tenebrionidae สกุล: Tenebrio สปีชีส์: T.  molitor ชื่อทวินาม…

    Read More »
Back to top button