การใช้ที่ดิน

 • บทบัญญัติอาคาร

  บทบัญญัติอาคาร, ข้อบังคับอาคาร หรือ กฎหมายอาคาร (building code, building control หรือ building regulations) คือ ข้อบังคับที่กำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง อย่าง อาคาร และโครงสร้างที่ไม่ใช่อาคาร โดยอาคารต้องเป็นไปตามข้อบังคับผ่านการขออนุญาตการวางผัง โดยมากแล้วขอผ่านสภาท้องถิ่น จุดประสงค์ของบทบัญญัติอาคารเพื่อคุ้มครองด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย…

  Read More »
 • Wiki

  นคราภิวัตน์

  ร้อยละการนคราภิวัฒน์ในแต่ละประเทศ ข้อมูลปี 2015 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรเยอะและหนาแน่นที่สุดของประเทศไทยมุมไบ เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศอินเดีย และหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของโลก นคราภิวัตน์ หรือ การกลายเป็นนคร, การกลายเป็นเมือง (อังกฤษ: Urbanisation หรือ Urbanization) หมายถึงการโยกย้ายประชากรจากพื้นที่ชนบทมายังพื้นที่เมือง การค่อย ๆ…

  Read More »
Back to top button