การโจมตีโรงแรม

  • Wiki

    เหตุระเบิดในประเทศศรีลังกา พ.ศ. 2562

    เหตุระเบิดในประเทศศรีลังกาพ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายในประเทศศรีลังกา,การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนในสมัยใหม่,การก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับไอซิล (จากซ้ายบนตามเข็มนาฬิกา) โบสถ์นักบุญแอนโทนี (โกจจิกเฑ), โบสถ์นักบุญเซบาสเตียน (นิกอมโบ), โรงแรมเดอะคิงส์เบรี, โรงแรมแชงกรี-ลา (โคลัมโบ) เทหิ-วละเหตุระเบิดในประเทศศรีลังกา พ.ศ. 2562 (ศรีลังกา) สถานที่ โบสถ์ โบสถ์นักบุญแอนโทนี (โกจจิกเฑ) โบสถ์นักบุญเซบาสเตียน…

    Read More »
Back to top button