การแสดงความเคารพ

 • Wiki

  คุกเข่า

  บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน การคุกเข่าทั้งสองข้าง คุกเข่า (อังกฤษ: Kneeling) เป็นท่าทางพื้นฐานของมนุษย์ที่เข่าหนึ่งหรือสองข้างแตะกับพื้นและลำตัวเหยียดตรง ในบางวัฒนธรรมการคุกเข่าหมายถึงการแสดงความศรัทธาในศาสนา การขอบคุณ การขอโทษหรือการเคารพบุคคล บางครั้งมีการใช้การคุกเข่าเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเรียกร้องต่อต้านความอยุติธรรม และอาจใช้เป็นการลงโทษในด้านต่างๆอีกด้วย ดูเพิ่ม การกราบ การหมอบ เคาเทา เซอิซา โดเกสะ

  Read More »
 • Wiki

  การหมอบกราบ

  การหมอบกราบระดับต่าง ๆ (รวมทั้งการโค้งคำนับ) จากการใช้ในศาสนาอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ การหมอบกราบ (อังกฤษ: prostration) เป็นการวางกายในท่าคว่ำเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความบูชาหรือยอมจำนน ทั้งนี้การหมอบกราบแยกได้จากการโค้งคำนับหรือการคุกเข่าตรงที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเหนือเข่าแตะพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมือ ศาสนาใหญ่ของโลกใช้ท่าหมอบกราบเพื่อแสดงความยอมจำนนหรือเทิดทูนบูชาแก่พระเป็นเจ้าหรือเทวดาที่บูชา แต่เดิมถือเป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมและงานพิธีทางศาสนา งานพลเมืองและประเพณี และยังมีใช้อยู่ในหลายวัฒนธรรม ตัวอย่าง เบญจางคประดิษฐ์ เบญจางคประดิษฐ์ แปลว่า ตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้า คือการกราบโดยให้อวัยวะ…

  Read More »
Back to top button