การแพทย์ทางเลือก

 • Wiki

  สมุนไพร

  บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก มุมมองและกรณีตัวอย่างในบทความนี้อาจไม่ได้แสดงถึงมุมมองที่เป็นสากลของเรื่อง คุณสามารถช่วยแก้ไขบทความนี้ โดยเพิ่มมุมมองสากลให้มากขึ้น หรือแยกประเด็นย่อยไปสร้างเป็นบทความใหม่ (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร) สำหรับความหมายอื่น ดูที่ Herb โหระพาและต้นหอม สมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร สมุนไพร หมายถึง “ผลิตผลธรรมชาติ ได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ…

  Read More »
 • Wiki

  หล่อฮังก๊วย

  หล่อฮังก๊วย ผลหลอฮังก๊วยสด การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids อันดับ: Cucurbitales วงศ์: Cucurbitaceae วงศ์ย่อย: Cucurbitoideae เผ่า: Joliffieae เผ่าย่อย:…

  Read More »
 • Wiki

  การแพทย์ทางเลือก

  การฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือก (อังกฤษ: alternative medicine) เป็นศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคที่นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการปฏิบัติใด ๆ ที่ถูกหยิบยกว่ามีผลในการรักษาโรคอะไรก็ตามที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ”หลักฐาน”ที่มีการเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มันประกอบไปด้วยความหลากหลายของการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และการบำบัดรักษาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติทางการแพทย์แบบใหม่และดั้งเดิมเช่น การรักษาโรคด้วยโรคเดียวกัน (อังกฤษ: homeopathy) ธรรมชาติบำบัด (อังกฤษ: naturopathy)…

  Read More »
 • Wiki

  ความเอนเอียงเพื่อยืนยัน

  ความเอนเอียงเพื่อยืนยัน (ความคิดฝ่ายตน) หรือ ความลำเอียงเพื่อยืนยัน (อังกฤษ: Confirmation bias, confirmatory bias, myside bias) เป็นความลำเอียงในข้อมูลที่ยืนยันความคิดหรือทฤษฎีหรือสมมติฐานฝ่ายตน เรียกว่ามีความลำเอียงนี้เมื่อสะสมหรือกำหนดจดจำข้อมูลที่เลือกเฟ้น หรือว่าเมื่อมีการตีความหมายข้อมูลอย่างลำเอียง ความลำเอียงนี้มีอยู่ในระดับสูงในประเด็นที่ให้เกิดอารมณ์หรือเกี่ยวกับความเชื่อที่ฝังมั่น นอกจากนั้นแล้ว คนมักตีความหมายข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนว่าสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง มีการใช้การสืบหา การตีความหมาย และการทรงจำข้อมูลประกอบด้วยความลำเอียงเช่นนี้…

  Read More »
 • ธีต้ารักษา

  ธีต้ารักษา (ThetaHealing) เป็นวิธีบำบัดแบบช่วยเหลือตัวเองที่สร้างขึ้นโดย Vianna Stibal ในปี 1994 ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนความเชื่อในจิตใต้สำนึกที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง หรือความรัก การใช้งาน ThetaHealing ถูกนำไปใช้ในรูปแบบของเซสชันแต่ละรอบเวลาที่เรียกว่า ‘งานความเชื่อ’ ซึ่งลูกค้าและผู้ให้การบำบัดจะนั่งตรงข้ามกันหรือพูดคุยทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวิธีการทำสมาธิและวิปัสสนาประจำวันได้ด้วยตนเอง แนวคิดคือผู้เข้าร่วมสามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่า ‘ความเชื่อ’ ซึ่งอาจอยู่ในจิตใต้สำนึกในระดับแกนหลัก พันธุกรรม…

  Read More »
 • ธรรมชาติบำบัด

  ธรรมชาติบำบัด (อังกฤษ: Naturopathy หรือ naturopathic medicine หรือ natural medicine) คือการดูแลสุขภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติ ในหลายแบบไม่ว่า ดีท็อกซ์ อโรมาเธอราปี โยคะ สมุนไพร สปา การนวด การฝังเข็ม ชี่กง สมาธิ…

  Read More »
 • Wiki

  การฝังเข็ม

  บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก การฝังเข็ม (จีน: 針灸; อังกฤษ: Acupuncture) เป็นการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง โดยการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การฝังเข็มสามารถระงับอาการเจ็บปวด ช่วยเรื่องภาวะมีบุตรยาก (ภาวะไม่เจริญพันธุ์) ป้องกันโรคบางชนิด รวมถึงเสริมสุขภาพ การฝังเข็มเป็นแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนจีน ซึ่งสามารถสืบย้อนประวัติได้ยาวนานหลายพันปี และยังมีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย…

  Read More »
 • Wiki

  การนวด

  พนักงานนวดกำลังนวด การนวด เป็นจัดระเบียบร่างกายรูปแบบหนึ่ง เพื่อการบำบัดและทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยใช้ทักษะทางร่างกายและอุปกรณ์เสริมด้วยการ บีบ จับ คลึง รีดเส้น เหยียบ ยัน กดจุด ดัด หรือกระตุ้นด้วยการสั่น เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ในบริเวณนั้น ๆ ทำงานดีขึ้น แบบแผนการนวด…

  Read More »
 • สติ (จิตวิทยา)

  บทความนี้กล่าวถึงสติตามความหมายของจิตวิทยาตะวันตก สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สติ (แก้ความกำกวม) ในสาขาจิตวิทยาของชาวตะวันตก สติ (อังกฤษ: Mindfulness แปลตามความหมายที่ใช้ได้ว่า “ความเป็นผู้มีสติ” “สติ” และ “การเจริญสติ”) เป็น “การเพ่งความใส่ใจของตนไปที่อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยตั้งใจ โดยยอมรับ…

  Read More »
 • การสวนทวารด้วยกาแฟ

  การสวนทวารด้วยกาแฟ เป็นหัตถการที่มีที่มาจากความเชื่อทางการแพทย์อย่างหนึ่ง ทำโดยใส่กาแฟเข้าไปทางทวารเพื่อ “ล้าง” ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง แม้จะเป็นหัตถการที่มีบันทึกชัดเจนว่าทำกันมานาน แต่วงการแพทย์ส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับว่ามีประโยชน์ และอาจมีอันตรายได้มาก ประวัติ ความเชื่อเรื่องการล้างทวารเพื่อรักษาโรคมีย้อนไปจนถึงสมัยอียิปต์ แต่การนำกาแฟมาใช้เป็น “สารดูดพิษ” เพื่อการนี้นั้นเป็นความคิดที่ค่อนข้างใหม่ โดยมีการคิดค้นใน ค.ศ. 1917 และปรากฏใน Merck Manual จนถึง…

  Read More »
Back to top button