การแปล

 • การแปล

  การแปล เป็นการถ่ายทอดความหมายของข้อความในภาษาหนึ่ง ๆ ที่ใช้สื่อสาร ไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยข้อความที่ถ่ายทอดเป็นภาษาอื่นแล้วจะมีใจความเหมือนกับข้อความในภาษาต้นฉบับ ผู้ทำหน้าที่แปลภาษา เรียกว่า ผู้แปล ส่วนผู้แปลภาษาโดยการฟังภาษาหนึ่งแล้วแปลเป็นคำพูดอีกภาษาหนึ่งในทันที เรียกว่า ล่าม การแปลภาษานั้นอาจทำด้วยบุคคล หรืออาจใช้เครื่อง (machine) เช่น แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือแปลด้วยเว็บไซต์ มีกูเกิลแปลภาษาเป็นต้น แต่ก็ยังไม่ดีเท่าบุคคลแปล…

  Read More »
 • Wiki

  บทบรรยายใต้ภาพ

  ภาพยนตร์พร้อมบทบรรยายใต้ภาพในภาษาอังกฤษ (เครื่องหมายยัติภาคใช้สำหรับผู้พูดที่เป็นคนละคนกัน) บทบรรยายใต้ภาพ (อังกฤษ: subtitle) คือ ข้อความบรรยายหรือคำบรรยายที่ได้มาจากการถอดความหรือการแปลบทพูดจากจอภาพที่แสดงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกม วิดีโอ เป็นต้น โดยทั่วไปมักถูกแสดงไว้บริเวณส่วนล่างของจอภาพ แต่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของผู้จัดทำ ดูเพิ่ม คำบรรยายแบบซ่อนได้ —end—

  Read More »
Back to top button