การแปลง

 • Wiki

  การแปลงลาปลาส

  ในทางคณิตศาสตร์ การแปลงลาปลาส (อังกฤษ: Laplace transform) คือการแปลงเชิงปริพันธ์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง แสดงอยู่ในรูป L { f ( t ) } {displaystyle displaystyle {mathcal {L}}left{f(t)right}} การแปลงลาปลาสจะทำให้เกิดความเป็นเชิงเส้นของ f(t)…

  Read More »
 • Wiki

  การแปลงโคไซน์ไม่ต่อเนื่อง

  การแปลงโคไซน์ไม่ต่อเนื่อง (อังกฤษ: discrete cosine transform – DCT) เป็นการแปลงออทอโกนัล ที่เป็นจำนวนจริง และมีฟังก์ชันโคไซน์ เป็นฐาน มีทั้งหมด 8 ชนิด คือ DCT-1 ถึง DCT-4 ความยาวคู่ (หรือ…

  Read More »
Back to top button