การแบ่งแยกทางเชื้อชาติ

  • Wiki

    การถือผิว

    บทความนี้กล่าวถึงการแบ่งแยกเขื้อชาติในแอฟริกาใต้ สำหรับกฎหมาย ดูที่ ความผิดอาญาฐานถือผิว สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ถือผิว (แก้ความกำกวม) แผ่นป้ายการแยกผิวบนหาด Durban ในภาษาอังกฤษ ภาษาแอฟริกัน และภาษาซูลู การถือผิวในประเทศแอฟริกาใต้ (อังกฤษ: Apartheid) เป็นระบบการแบ่งแยกกลุ่มคนต่างเชื้อชาติในสหภาพแอฟริกาใต้ออกจากกัน บังคับใช้โดยรัฐบาลของพรรค National Party…

    Read More »
Back to top button