การแจกแจงปรกติ

  • Wiki

    การแจกแจงไคกำลังสอง

    ไคกำลังสอง ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ฟังก์ชันแจกแจงสะสม สัญกรณ์: χ 2 ( k ) {displaystyle chi ^{2}(k)!} หรือ χ k 2 {displaystyle chi _{k}^{2}!} ตัวแปรเสริม:…

    Read More »
Back to top button