การแจกแจงความน่าจะเป็น

 • Wiki

  การแจกแจงเอกรูป (วิยุต)

  เอกรูปวิยุต ฟังก์ชันมวลของความน่าจะเป็นn = 5 โดยที่ n = b − a + 1 ฟังก์ชันแจกแจงสะสม สัญกรณ์: U { a , b } {displaystyle {mathcal {U}}{a,b}} หรือ…

  Read More »
 • Wiki

  การแจกแจงปรกติ

  ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นThe red line is the standard normal distribution ฟังก์ชันแจกแจงสะสมColors match the image above สัญกรณ์: N ( μ , σ 2…

  Read More »
 • Wiki

  การแจกแจงแบบทวินาม

  ตัวแปรเชิงสุ่ม X แทนจำนวนครั้งของความสำเร็จจากการทดลองแบบแบร์นูลีซ้ำ ๆ กัน n ครั้ง ภายใต้สภาวะเดียวกันและการทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน การทดลองแต่ละครั้งต้องแบ่งผลลัพธ์ออกได้ 2 ทาง คือความสำเร็จและความไม่สำเร็จ โดย p คือความน่าจะเป็นที่เกิดความสำเร็จ X จะมีการแจกแจงแบบทวินาม ซึ่งฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น ดังนี้ f…

  Read More »
 • Wiki

  การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล

  การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล (exponential distribution) เป็นการแจกแจงที่มีความสัมพันธ์กับการแจกแจงปัวซง เนื่องจากการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียลจะเป็นการแจกแจงของระยะเวลาที่รอคอยจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่สนใจที่เกิดขึ้นนั้นมีการแจกแจงปัวซง เช่น จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในเวลา 1 ชั่วโมงมีการแจกแจงแบบปัวซง เวลาห่างระหว่างลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็จะมีการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล การนับเวลาติดต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปัวซงขึ้น ถ้า X เป็นเวลาที่นับติดต่อกันนี้ X จะเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล ซึ่งมีฟังก์ชันความน่าจะเป็นดังนี้ ตัวแปรสุ่ม X…

  Read More »
Back to top button