การแข็งตัวของเลือด

 • Wiki

  การจับลิ่มของเลือด

  The classical blood coagulation pathway การแข็งตัวของเลือด (อังกฤษ: coagulation) คือกระบวนการซึ่งทำให้เลือดกลายเป็นลิ่มเลือด เป็นกลไกสำคัญของการห้ามเลือด ทำให้เกล็ดเลือดจับกับไฟบรินกลายเป็นลิ่มเลือด อุดรอยรั่วของหลอดเลือด ทำให้เลือดไม่ไหลออกจากหลอดเลือด หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับกระบวนการนี้อาจทำให้เลือดไม่แข็งตัวอย่างที่ควรจะเป็น เกิดเลือดออกง่าย หรือเลือดแข็งตัวง่ายกว่าที่ควรจะเป็น เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด กระบวนการการแข็งตัวของเลือดเป็นกระบวนการที่มีการคงอยู่ในระบบพันธุกรรมสูงมาก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมีกลไกการแข็งตัวของเลือดที่ได้รับการพัฒนาสูง กระบวนการนี้ประกอบขึ้นจากสองส่วนคือส่วนของเซลล์…

  Read More »
 • Wiki

  ไฟบริโนเจน

  Fibrinogen alpha/beta chain family ป้ายระบุ สัญลักษณ์ Fib_alpha พีแฟม PF08702 อินเทอร์โปร IPR012290 SCOP 1m1j SUPERFAMILY 1m1j โครงสร้างโปรตีนที่มี: พีแฟม structures พีดีบี RCSB…

  Read More »
 • Wiki

  เกล็ดเลือด

  เกล็ดเลือด ตัวระบุ MeSH D001792 FMA 62851 อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์[แก้ไขบนวิกิสนเทศ] เกล็ดเลือด (อังกฤษ: platelet หรือ thrombocyte, เซลล์ลิ่มเลือด) เป็นส่วนประกอบของเลือดซึ่งมีหน้าที่ทำให้เลือดหยุดร่วมกับปัจจัยเลือดจับลิ่ม (coagulation factors) โดยเกาะกลุ่มและจับลิ่มการบาดเจ็บของหลอดเลือด เกล็ดเลือดไม่มีนิวเคลียสของเซลล์ เป็นส่วนหนึ่งของไซโทพลาซึมที่มาจากเมกาคาริโอไซต์ (megakaryocyte)…

  Read More »
Back to top button