การแข็งตัวขององคชาต

  • Wiki

    การแข็งตัวขององคชาต

    การแข็งตัวขององคชาต (Erection) ตัวระบุ MeSH D010410 TE Terminologia Embryologica {{{2}}}.html EE1.0.0.0.0.0.8 .{{{2}}}{{{3}}} อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์[แก้ไขบนวิกิสนเทศ] การแข็งตัวขององคชาต (อังกฤษ: erection, ศัพย์การแพทย์: penile erection, penile tumescence)…

    Read More »
Back to top button