วันสำคัญเรื่องน่าสนใจ

28 กุมภาพันธ์ วันเกิด อาร์.เอ.โรเมอร์ ผู้คิดค้นเทอร์โมมิเตอร์โรเมอร์

28 กุมภาพันธ์ 2226 วันเกิดของ อาร์.เอ.โรเมอร์ นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ) แบบหนึ่งใช้ชื่อว่า “โรเมอร์” ซึ่งมีจุดน้ำเดือดที่ 80 องศา และจุดน้ำแข็งที่ 0 องศา

Back to top button