Wiki

ศาสนา

สัญลักษณ์ของศาสนาต่าง ๆ

ศาสนา ภาพศาสนพิธีในศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลก

ศาสนา (อังกฤษ: Religion) หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษย์ เกี่ยวกับการกำเนิดและสิ้นสุดของโลก หลักศีลธรรม ตลอดจนลัทธิพิธีที่กระทำตามความเชื่อนั้น ๆ หลายศาสนามีการบรรยาย สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจตนาอธิบายความหมายของชีวิต และ/หรืออธิบายกำเนิดชีวิตหรือเอกภพ จากความเชื่อของศาสนาเกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติมนุษย์ คนได้รับศีลธรรม จริยศาสตร์ กฎหมายศาสนาหรือวิถีชีวิตลำดับก่อน บางการประมาณว่า มีศาสนาราว 4,200 ศาสนาในโลก

นอกจากนี้ ยังมีผู้ไม่นับถือศาสนาใด ๆ ซึ่งเรียกว่า ผู้ที่ไม่มีศาสนา

ความหมายเชิงศัพทมูลวิทยา


ศาสนา ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

สำหรับบางภาษา มีการใช้คำว่าศาสนาแตกต่างกันออกไป และบางภาษาไม่มีคำว่าศาสนาโดยสิ้นเชิง เช่นภาษาสันสกฤต ใช้คำว่า ธรรมะ (dharma) อาจใช้เทียบเคียงกับศาสนาได้ แต่มีความหมายโดยทั่วไปว่ากฎหมาย

การกำเนิดและการพัฒนา


การกำเนิดของศาสนานั้นไม่แน่นอน มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับจุดกำเนิดของวัตรศาสนาจัดตั้ง (Organised Religious Practice)

จอห์น มอนาแกน และปีเตอร์ จัสต์ นักมานุษยวิทยา กล่าวว่า “ศาสนาใหญ่ของโลกหลายศาสนาดูเริ่มต้นเป็นขบวนการคืนชีวิต (Revitalisation) บางแบบ โดยวิสัยทัศน์ของศาสดาผู้เปี่ยมบารมีจุดจินตนาการของผู้แสวงคำตอบครอบคลุมยิ่งขึ้นของปัญหาของเขามากกว่าที่รู้สึกว่าความเชื่อประจำวันให้ได้ ปัจเจกบุคคลผู้มีบารมีอุบัติขึ้นหลายกาละและเทศะในโลก ดูเหมือนว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จระยะยาว และหลายขบวนการมาแล้วไปโดยมีผลระยะยาวเล็กน้อย สัมพันธ์กับศาสดาน้อย ซึ่งปรากฏด้วยความสม่ำเสมอน่าประหลาดใจ แต่สัมพันธ์มากกว่ากับพัฒนาการของกลุ่มผู้สนับสนุนซึ่งสามารถจัดตั้งขบวนการนั้นเป็นสถาบัน”

การพัฒนาศาสนามีหลายแบบในหลายวัฒนธรรม บางศาสนาเน้นความเชื่อ ฝ่ายบางศาสนาเน้นวัตร บางศาสนาเน้นประสบการณ์อัตวิสัยของศาสนิกชน ฝ่ายบางศาสนาถือกิจกรรมของชุมชนศาสนาสำคัญที่สุด บางศาสนาอ้างว่าเป็นนสากล โดยเชื่อว่ากฎหมายและจักรวาลวิทยาของศาสนานั้นผูกมัดทุกคน ฝ่ายบางศาสนาตั้งใจให้ปฏิบัติเฉพาะในกลุ่มนิยามหรือจำกัดแคบ ๆ ในหลายพื้นที่ ศาสนาสัมพันธ์กับสถาบันสาธารณะอย่างการศึกษา โรงพยาบาล ครอบครัว รัฐบาลและลำดับชั้นบังคับบัญชาทางการเมือง

กลุ่มศาสนา


ศาสนา แผนภาพแสดงการนับถือศาสนาของกลุ่มคนส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศ

ศาสนาโลกในปี ค.ศ. 2010
ศาสนาคริสต์    31.5%
ศาสนาอิสลาม    23.2%
ไม่มีศาสนา    16.3%
ศาสนาฮินดู    15%
ศาสนาพุทธ    7.1%
ศาสนาพื้นบ้าน    5.9%
ศาสนายูดาห์    0.2%
ศาสนาอื่น ๆ    0.8%
กลุ่มศาสนาในปี ค.ศ. 2010
ศาสนาอับราฮัม    62%
ศาสนาแบบอินเดีย    26%
ศาสนาแบบเอเชียตะวันออก    9%
ศาสนาแบบอิหร่าน    1.5%
ศาสนาแบบญี่ปุ่น    1.4%
ศาสนาแบบแอฟริกัน    0.1%

ศาสนาอับราฮัม

เป็นคำที่ใช้เรียกศาสนาสำคัญ 4 ศาสนาที่เป็นลัทธิเทวนิยมที่มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว
—ซึ่งทั้งสี่ศาสนานับอับราฮัมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสนา

 • ศาสนายูดาห์
 • ศาสนาคริสต์
 • ศาสนาอิสลาม
 • ศาสนาบาไฮ

ศาสนาแบบอิหร่าน

 • ศาสนามาณีกี
 • ศาสนาโซโรอัสเตอร์
 • ลัทธิบาบี
 • ศาสนาบาไฮ

ศาสนาแบบอินเดีย

 • ศาสนาฮินดู
 • ศาสนาเชน
 • ศาสนาพุทธ
 • ศาสนาซิกข์

ศาสนาเอเชียตะวันออก

 • ลัทธิกาวด่าย

ศาสนาแบบจีน

 • ศาสนาพื้นบ้านจีน
 • ศาสนาเต๋า
 • ศาสนาขงจื๊อ
 • ลัทธิบัวขาว
 • ลัทธิเซียนเทียนเต้า
 • ลัทธิอนุตตรธรรม

ศาสนาแบบญี่ปุ่น

 • ลัทธิชินโต
 • ลัทธิชอนโดเกียว
 • ศาสนาเทนริเกียว

ศาสนาแบบแอฟริกัน

 • ศาสนาอียิปต์โบราณ

Back to top button