Wiki

วิทยาศาสตร์

บทความนี้อาจต้องเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของวิกิพีเดีย หรือกำลังดำเนินการอยู่ คุณช่วยเราได้ หน้าอภิปรายอาจมีข้อเสนอแนะ
ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด
บทความนี้อาจขยายความได้โดยการแปลบทความที่ตรงกันในภาษาอังกฤษ
คลิกที่ [ขยาย] เพื่อศึกษาแนวทางการแปล

 • คุณสามารถดูการแปลด้วยคอมพิวเตอร์จากบทความในภาษาอังกฤษ
 • เครื่องมือช่วยแปลอย่าง ดีพแอล หรือ กูเกิลทรานส์เลท เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการแปล อย่างไรก็ตาม ผู้แปลจะต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการแปลด้วยคอมพิวเตอร์และยืนยันว่าการแปลนั้นถูกต้อง เราขอปฏิเสธเนื้อหาที่คัดลอกจากเครื่องมือแปลที่ไม่มีการตรวจทานก่อนเผยแพร่
 • กรุณาอย่าแปลส่วนของข้อความที่ดูแล้วเชื่อถือไม่ได้หรือมีคุณภาพต่ำ ถ้าเป็นไปได้ โปรดช่วยยืนยันด้วยการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่ปรากฏในบทความภาษานั้น ๆ
 • โปรดระบุไว้ในความย่อการแก้ไขว่าคุณแปลเนื้อหามาจากภาษาใด
 • คุณควรเพิ่มแม่แบบ {{Translated|en|Science}} ไว้ในหน้าพูดคุย
 • สำหรับคำแนะนำและแนวทางเพิ่มเติม โปรดศึกษาได้ที่ วิกิพีเดีย:การแปล

วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว

การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คำว่า science ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์นั้น มาจากภาษาลาติน คำว่า scientia ซึ่งหมายความว่า ความรู้
ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ฟรานซิส เบคอนได้พยายามคิดค้นวิธีมาตรฐานในการอุปนัย เพื่อนำมาใช้สร้างทฤษฎีหรือกฎต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลที่ทดลองหรือสังเกตได้จากธรรมชาติ
เป็นผู้รื้อถอนและปรับปรุงแนวความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมัยเก่า ที่ยึดติดกับแนวความคิดของอริสโตเติลทิ้งไป.
ณ ขณะนั้น กาลิเลโอได้กำหนดลักษณะสำคัญของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไว้ดังนี้

 • ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายสาเหตุได้ เช่น ในขณะที่ยังไม่มีความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงนั้น กาลิเลโอไม่สนใจที่จะอธิบายว่า “ทำไมวัตถุถึงตกลงสู่พื้นดิน ?” แต่สนใจคำถามที่ว่า “เมื่อมันตกแล้ว มันจะถึงพื้นภายในเวลาเท่าใด ?”
 • ใช้คณิตศาสตร์เพื่อเป็นภาษาหลักของวิทยาศาสตร์ (ดูหัวข้อ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

ในเวลาต่อมา ไอแซก นิวตันได้ต่อเติมรากฐานและระบบระเบียบของแนวคิดเหล่านี้ และเป็นต้นแบบสำหรับสาขาด้านอื่น ๆ ของวิทยาศาสตร์

ก่อนหน้านั้น, ในปี ค.ศ. 1619 เรอเน เดส์การตส์ ได้เริ่มเขียนความเรียงเรื่อง Rules for the Direction of the Mind (ซึ่งเขียนไม่เสร็จ). โดยความเรียงชิ้นนี้ถือเป็นความเรียงชิ้นแรกที่เสนอกระบวนการคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และปรัชญาสมัยใหม่. อย่างไรก็ตามเนื่องจากเดส์การตส์ได้ทราบเรื่องที่กาลิเลโอ ผู้มีความคิดคล้ายกับตนถูกเรียกสอบสวนโดย
โป๊ปแห่งกรุงโรม ทำให้เดส์การตส์ไม่ได้ตีพิมพ์ผลงานชิ้นนี้ออกมาในเวลานั้น

การพยายามจะทำให้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นระบบนั้น ต้องพบกับปัญหาของการอุปนัย ที่ชี้ให้เห็นว่าการคิดแบบอุปนัย (ซึ่งเริ่มต้นโดยฟรานซิส เบคอน) นั้น ไม่ถูกต้องตามหลักตรรกศาสตร์. เดวิด ฮูมได้อธิบายปัญหาดังกล่าวออกมาอย่างละเอียด คาร์ล พอพเพอร์ในความคิดลักษณะเดียวกับคนอื่น ๆ ได้พยายามอธิบายว่าสมมติฐานที่จะใช้ได้นั้นจะต้องทำให้เป็นเท็จได้ (falsifiable) นั่นคือจะต้องอยู่ในฐานะที่ถูกปฏิเสธได้ ความยุ่งยากนี้ทำให้เกิดการปฏิเสธความเชื่อพื้นฐานที่ว่ามีระเบียบวิธี ‘หนึ่งเดียว’ ที่ใช้ได้กับวิทยาศาสตร์ทุกแขนง และจะทำให้สามารถแยกแยะวิทยาศาสตร์ ออกจากสาขาอื่นที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ได้

ปัญหาเกี่ยวกระบวนการปฏิบัติของวิทยาศาสตร์มีความสำคัญเกินขอบเขตของวงการวิทยาศาสตร์ หรือวงการวิชาการ ในระบบยุติธรรมและในการถกเถียงปัญหาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การศึกษาที่ใช้วิธีการนอกเหนือจาก แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ จะถูกปฏิเสธ และถูกจัดว่าเป็น “วิทยาศาสตร์เทียม”

ปรัชญาวิทยาศาสตร์


ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์มนุษย์ ได้สร้างประเด็นคำถามทางปรัชญาไว้มากมาย. โดยนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ได้ตั้งคำถามทางปรัชญาที่สำคัญดังนี้

 • สิ่งใดเป็นตัวแบ่งแยกความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ประเภทอื่น ๆ เช่น โหราศาสตร์
 • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงหรือไม่
 • ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้แค่ไหน
 • วิทยาศาสตร์มีประโยชน์จริง ๆ หรือไม่
 • ศีลธรรมของวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม คือรูปแบบใด

ประเด็นเหล่านี้ยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักปรัชญาวิทยาศาสตร์อย่างมากในปัจจุบัน และไม่มีความเห็นใดที่ได้รับการยอมรับทั่วไปอีกเลยทีเดียว

สาขาของวิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ฟิสิกส์

 • ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (en: theoretical physics)
 • ฟิสิกส์เชิงคำนวณ (eng)
 • สวนศาสตร์ (Acoustics)
 • Astrodynamics (eng)
 • วิทยาศาสตร์โลก (Earth Sciences)
 • ดาราศาสตร์ (Astronomy)
 • ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics)
 • Atomic, Molecular, and Optical physics eng
 • ชีวฟิสิกส์ (Biophysics)
 • Condensed matter physics (eng)
 • จักรวาลวิทยา (Cosmology)
 • อติสีตศาสตร์ (Cryogenics)
 • พลศาสตร์ (Dynamics)
 • พลศาสตร์ของไหล (Fluid dynamics)
 • Materials physics (eng)
 • Mathematical physics (eng)
 • กลศาสตร์ (Mechanics)
 • นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (Nuclear physics)
 • ทัศนศาสตร์ (Optics)
 • Particle physics (eng) (or High Energy Physics)
 • พลาสมาฟิสิกส์ (eng)
 • พอลิเมอร์ฟิสิกส์ (eng)
 • Vehicle dynamics (eng)

เคมี

 • เคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry)
 • ชีวเคมี (Biochemistry)
 • เคมีการคำนวณ (Computational chemistry)
 • เคมีไฟฟ้า (Electrochemistry)
 • เคมีอนินทรีย์ (Inorganic chemistry)
 • วัสดุศาสตร์ (Materials science)
 • เคมีสิ่งแวดล้อม
 • เคมีอินทรีย์ (Organic chemistry)
 • เคมีฟิสิกส์ (Physical chemistry)
 • เคมีควอนตัม (Quantum chemistry)
 • สเปกโตรสโคปี (Spectroscopy)
 • สเตอริโอเคมิสตรี (Stereochemistry)
 • เคมีความร้อน (Thermochemistry)

ชีววิทยา

 • กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
 • ชีววิทยาดาราศาสตร์ (Astrobiology)
  • ชีวเคมี (Biochemistry)
 • ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)
 • ชีวฟิสิกส์ (Biophysics)
 • พฤกษศาสตร์ (Botany)
 • ชีววิทยาของเซลล์ (Cell biology) (eng)
 • Cladistics (eng)
 • วิทยาเซลล์ (Cytology)
 • Developmental biology (eng
 • นิเวศวิทยา (Ecology)
 • กีฏวิทยา (Entomology)
 • วิทยาการระบาด (Epidemiology)
 • Evolutionary biology (en:Evolutionary biology)
 • Evolutionary developmental biology (eng)
 • Freshwater Biology (eng)
 • พันธุศาสตร์ (Genetics) (Population genetics), (Genomics), (Proteomics)
 • จิตวิทยา (en:Psychology)
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มิญชวิทยา (Histology)
 • มีนวิทยา (Ichtyology)
 • วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology
 • ชีววิทยาทางทะเล (Marine biology)
 • จุลชีววิทยา (Microbiology)
 • อณูชีววิทยา (Molecular Biology)
 • สัณฐานวิทยา (Morphology)
 • ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)
 • พัฒนาการของพืช (eng)
 • ปักษีวิทยา (Ornithology)
 • บรรพชีวินวิทยา (Palaeobiology)
 • วิทยาสาหร่าย (Phycology, Algology)
 • วิวัฒนาการชาติพันธุ์ (eng)
 • Physical anthropology (eng
 • สรีรวิทยา (Physiology)
 • Structural biology (eng)
 • อนุกรมวิธาน (Taxonomy)
 • พิษวิทยา (Toxicology)
 • วิทยาไวรัส (Virology)
 • สัตววิทยา (Zoology)

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิศวกรรมศาสตร์

  • สาขาของวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการสารสนเทศ หรือ สารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์พุทธิปัญญา (Cognitive science)
  • วิชาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร (eng)
  • บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • Systemics

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)

 • เภสัชศาสตร์ (Pharmacy)
 • ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)
 • แพทยศาสตร์ (Medicine)
  • เนื้องอกวิทยา (Oncology)
  • พยาธิวิทยา (Pathology)
  • อายุรเวช
  • เวชศาสตร์
  • เภสัชวิทยา (Pharmacology)
  • พิษวิทยา (Toxicology)
 • สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary medicine)
 • เทคนิคการแพทย์
  • เคมีคลินิค
  • จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิค
  • เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
  • ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry)
  • กายภาพบำบัด
  • กิจกรรมบำบัด
  • รังสีเทคนิค

หมายเหตุ…


ดูเพิ่ม


วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

Back to top button