Wiki

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ข

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ข


 • ข.ก.
  • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ จังหวัดขอนแก่น
 • ข.ก.๒ – โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) จังหวัดขอนแก่น
 • ข.ก.น. – โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
 • ข.ก.ว. – โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • ข.ก.ศ. – โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 • ข.ข.
  • โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี
 • ข.ค. – โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ข.ง. – โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จังหวัดชุมพร
 • ข.ช. – โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา
 • ข.ช.ค. – โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
 • ข.ช.ว. – โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จังหวัดระยอง
 • ข.ญ.ส. – โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
 • ข.ญ. – โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์
 • ข.ต.ค. – โรงเรียนบ้านตาคง จังหวัดสุรินทร์
 • ข.ท. – โรงเรียนวัดเข็มทอง จังหวัดนครนายก
 • ข.ท.พ. – โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร
 • ข.ท.ส. – โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 • ข.น.
  • โรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ข.น.พ. – โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ข.ป.
  • โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนเขาดินประชานุกูล จังหวัดกระบี่
 • ข.พ.
  • โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
  • โรงเรียนขนอมพิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จังหวัดชุมพร
  • โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
  • โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนเขาทองพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 • ข.พ.ค. – โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ข.พ.ว. – โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ข.พ.ส.
  • โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
 • ข.ภ. – โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
 • ข.ร.
  • โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนขุนรามวิทยา จังหวัดลพบุรี
 • ข.ร.บ. – โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จังหวัดศรีสะเกษ
 • ข.ร.ภ. – โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี
 • ข.ล.ว. – โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จังหวัดเลย
 • ข.ว.
  • โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
  • โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
  • โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนขวาววิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย
  • โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) จังหวัดราชบุรี
  • โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
  • โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา
  • โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด
 • ข.ว.ส. – โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ข.ศ.
  • โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
  • โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
  • โรงเรียนขัวเรียงศึกษา จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ข.ษ. – โรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ข.ส.
  • โรงเรียนขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์ รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” จังหวัดตราด

—end—

Back to top button