Wiki

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย/ม

รายชื่ออักษรย่อของโรงเรียนในประเทศไทย สำหรับอักษรย่อที่ขึ้นต้นด้วย ม


 • ม.ก.
  • โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
 • ม.ก.จ
  • โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
  • โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
  • โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
  • โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง
  • โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร
 • ม.ก.พ. – โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 • ม.ก.ว.
  • โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนแม่กุวิทยาคม จังหวัดตาก
  • โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ จังหวัดปัตตานี
 • ม.กส. – โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ม.ข.
  • โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
  • โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่
  • โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) จังหวัดปทุมธานี
 • ม.ข.ส. – โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ม.ค.
  • โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง จังหวัดนครราชสีมา
 • ม.ค.ด. – โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 • ม.ค.ธ. – โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา
 • ม.ค.พ. – โรงเรียนมะค่าพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 • ม.ค.ว. – โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 • ม.ง.
  • โรงเรียนเมืองแงง จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) จังหวัดขอนแก่น
 • ม.จ.
  • โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก
 • ม.จ.ค. – โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • ม.จ.ว.
  • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 • ม.ช.
  • โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย
  • โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร
  • โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
 • ม.ช.ว. – โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 • ม.ณ. – โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
 • ม.ณ.น. – โรงเรียนมณีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • ม.ด.
  • โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  • โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ม.ด.ย. – โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม
 • ม.ต.
  • โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • ม.ต.ก. – โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ม.ต.พ. – โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ม.ถ.
  • โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ม.ถ.ภ. – โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 • ม.ถ.ล. – โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาศึกษาเลย จังหวัดเลย
 • ม.ถ.ว. – โรงเรียนแม่โถวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 • ม.ท.
  • โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี
  • โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน
  • โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ จังหวัดสุรินทร์
 • ม.ท.ค. – โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี
 • ม.ธ.
  • โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมหิธรวิทยา จังหวัดสุรินทร์
  • โรงเรียนเมธีพิทยา จังหวัดพิจิตร
 • ม.ร.บ วัดราษฎร์บูรณะ
  • โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
 • ม.นม. – โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ม.น.ย.
  • โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
  • โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ม.น.ว.
  • โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 • ม.น.ศ.
  • โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จังหวัดชัยภูมิ
 • ม.บ.
  • โรงเรียนมัธยมบึงปรือ จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ม.บ.ว.
  • โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จังหวัดเลย
  • โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 • ม.ป.
  • โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนมีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ม.ปจ. – โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • ม.ป.ณ. – โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
 • ม.ป.น.
  • โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
 • มป.พ. – โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ จังหวัดลำปาง
 • ม.ป.ว.
  • โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
 • ม.ป.ศ. – โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
 • ม.ปมธ. – โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
 • ม.ฝ. – โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 • ม.พ.
  • โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
  • โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
  • โรงเรียนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  • โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  • โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จังหวัดลำปาง
 • ม.พ.ค.
  • โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนมัธยมโพนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ม.พ.ศ.
  • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ม.พ.พ. – โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
 • ม.พ.ฟ. – โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
 • ม.พภ.๑ – โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม จังหวัดนครพนม
 • ม.พภ.๒ – โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ม.พภ.๓ – โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ม.พ.ย.๑๑ – โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา)จังหวัดชลบุรี
 • ม.พ.ร. – โรงเรียนมัธยมพรสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ม.พ.ว. – โรงเรียนแม่พริกวิทยา จังหวัดลำปาง
 • ม.ภ.
  • โรงเรียนมิตรภาพวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมิตรภาพ จังหวัดมหาสารคาม
 • ม.ภ.ว. – โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ม.ม.
  • โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดลพบุรี
  • โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนมัธยมแมด จังหวัดอำนาจเจริญ
 • มม.ว. – โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัดลำปาง
 • ม.ม.ว.
  • โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
  • โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร
 • ม.ย.ว. – โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • ม.ย.ส. – โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
 • ม.ร.
  • โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน
 • ม.ร.ก. โรงเรียนบ้านระกาสัแก จังหวัดสุรินทร์ * (สังแกซิตี้)
 • ม.ร.พ. – โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร จังหวัดขอนแก่น
 • ม.ร.ว.
  • โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
  • โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จังหวัดตาก
  • โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ม.ล. – โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จังหวัดน่าน
  • ม.ล.​ -​ โรงเรียนเมืองเลย​ จังหวัดเลย​
 • ม.ล.ว. – โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 • ม.ว.
  • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
  • โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนเมตตาวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี
  • โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
  • โรงเรียนมะค่าวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
  • โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
  • โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร
  • โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร
  • โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
  • โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน
  • โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จังหวัดสุโขทัย
  • โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จังหวัดแพร่
  • โรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนเมธีชุนหะวัณวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
  • โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร จังหวัดน่าน
  • โรงเรียนแม่ลานวิทยา จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนเมืองบัววิทยา จังหวัดสุรินทร์
 • ม.ว.ก.
  • โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  • โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จังหวัดมหาสารคาม
  • โรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม
 • ม.ว.ค. – โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ** โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร คลอง19 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ม.ว.ด.บ. – โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) จังหวัดปราจีนบุรี
 • ม.ว.ธ. – โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ม.ว.ภ. – โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • ม.ว.ศ. – โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • ม.ว.ส. – โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
 • ม.วิทย์/ มวส. – โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
 • ม.ศ.
  • โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล
  • โรงเรียนเมืองยางศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น
  • โรงเรียนเมตตาศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
 • ม.ศ.ท. – โรงเรียนเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ม.ศ.ล. – โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน จังหวัดสุรินทร์
 • ม.ศ.ว. – โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง
 • ม.ส.
  • โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก
  • โรงเรียนเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
  • โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนแม่ทะประชาสรรค์ จังหวัดลำปาง
  • โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี
  • โรงเรียนบ้านแม่สาด จังหวัดเชียงราย
 • ม.ส.ด. – โรงเรียนเมืองสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ม.สด. – โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 • ม.ส.ธ. – โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ม.ส.ว.
  • โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี
  • โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
 • มส.ว. – โรงเรียนแม่สันวิทยา จังหวัดลำปาง
 • ม.สว.๑ – โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ม.สว.๒ – โรงเรียนมัธยมสิรวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา
 • ม.สว.๓ – โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ม.อ.
  • โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
  • โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
  • โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี
  • โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนมินฮาจญ์อิสลาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • มอ.ว. – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
 • มอ.ว. สฎ. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ม.อ.ว.
  • โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
  • โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

—end—

Back to top button